FORGOT YOUR DETAILS?

FOREX ROBOT BUILDER 360 PROFESSIONAL

Lista możliwości programu

# Lista funkcji
Forex Robot Builder 360 Professional
1 Waluty, Indeksy, Towary, Akcje
Tak
2 Loty, min-Loty, mikro-Loty
Tak
3 Opcje binarne
Nie
4 Wbudowane strategie automatyczne:
10
  Cross2MA - Przecięcie dwóch średnich kroczących
Tak
  Cross 3MA - Przecięcie trzech średnich kroczących
Tak
  Cross MACD/Signal - Przecięcie MACD i Linii Sygnału
Tak
  Parabolic SAR
Tak
  Bollinger Bands - Przecięcie wstęgi Bollingera przez cenę
Tak
  Price Channel Breakout - Wybicie z kanału cenowego
Tak
  RSI
Tak
  CCI
Tak
  Stochastic
Tak
  Ichimoku
Tak
5 Automatyczne otwieranie zleceń na podstawie strategii
Tak
  Jedna podstawowa strategia otwierania
Tak
  Dodatkowe warunki (filtry) automatycznego otwierania zleceń
2
  Jednoczesna praca na różnych ramach czasowych (Timeframe)
Tak
  Zlecenia zgodne z trendem
Tak
  Zlecenia przeciwne do trendu
Tak
  Rodzaje otwieranych zleceń
3
    Rynkowe (Buy/Sell)
Tak
    Oczekujące (Buy Stop/Sell Stop)
Tak
    Oczekujące (Buy Limit/Sell Limit)
Tak
  Piramidowanie zleceń
Tak
6 Automatyczne zamykanie zleceń
Tak
  Możliwość dwóch alternatywnych strategii zamykania
Tak
  Zamykanie zleceń otwartych ręcznie
Tak
  Częściowe zamykanie zleceń
2
7 Dodatkowe opcje i warunki:
27
  Warunek otwarcia: Spread-Max
  (brak otwarcia zlecenia jeżeli bieżący spread jest większy niż ustawiony limit)
Tak
  Zamknięcia pips: TakeProfit [TP] i StopLoss [SL]
Tak
  Zamknięcie pips: TrailingStop [TS]
  (stop "kroczący")
Tak
  Zamknięcie pips: BreakEven StopLoss [BE]
  (ochrona zysku zlecenia)
Tak
  Zamknięcie pips: BreakEven TrailingStop [BETS]
  (stop "kroczący" z poziomem aktywacji)
2
  Zamknięcia walutowe: BreakEven walutowy [BEC]
  (ochrona zysku zlecenia)
Tak
  Zamknięcia walutowe: Profit-Orders i Loss-Orders
  (zamykanie zleceń z określonym zyskiem (profit) lub stratą (loss)
8
  Warunki walutowe: Profit-Target i Loss-Max
  (blokada otwierania zleceń po osiągnięciu docelowego zysku lub maksymalnej straty)
8
  Warunek czasowy: Ustawienie czasu otwierania zleceń od: do:
Tak
  Warunek czasowy: Zawieszenie otwierania zleceń od: do:
Tak
  Warunek czasowy: Ustawienie czasu zamknięcia wszystkich zleceń programu o określonej godzinie
Tak
  Przycisk: One-Button-Close
  (przycisk do szybkiego zamykania wszystkich zleceń)
Tak
  Praca grupowa
  (możliwość ustawiania grupy automatów)
Tak

FOREX ROBOT BUILDER - INSTALACJA

Zobacz jak łatwo i szybko zainstalujesz i uruchomisz nasz program

Instalacja programu

Forex Robot Builder 360 instaluje się tak, jak zwykłą strategię automatyczną (Expert Advisor) w programie MetaTrader 4 (MT) dla Forex. Przekopiuj plik programu (z rozszerzeniem .ex4) do katalogu 'Experts' Twojej plaformy Metatrader4 (w górnym 'Menu' programu Metatrader 4 naciśnij 'Plik' -> wybierz opcję 'Otwórz Folder Danych' -> w oknie, które się otworzy, wybierz katalog 'MQL4' -> a następnie katalog 'Experts' i zapisz w nim otrzymany plik).

Instalacja pliku licencji

Do uruchomienia programu Forex Robot Builder 360 Professional trzeba zainstalować jeszcze plik licencji. Przekopiuj otrzymany od nas plik licencji (z rozszerzeniem  .txt), do katalogu 'Files' Twojej platformy Metatrader4 (w górnym 'Menu' programu Metatrader 4 naciśnij 'Plik' -> wybierz opcję 'Otwórz Folder Danych' -> w oknie, które się otworzy, wybierz katalog 'MQL4' -> a następnie katalog 'Files' i zapisz w nim otrzymany plik. Gotowe).

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Po prawidłowym zainstalowaniu programu Forex Robot Builder 360 Professional, jest gotowy do pracy. Żeby go uruchomić wystarczy umieścić program na interesującym nas wykresie. Może on pracować zarówno na dowolnym wykresie dostępnym na platformie Metatrader 4 (walutach, towarach i indeksach) jak i na dowolnym przedziale czasowym (timeframe).

PRZYKŁAD DZIAŁANIA PROGRAMU

Video pokazujące sposób działania programu Forex Robot Builder.

FOREX ROBOT BUILDER - HANDEL AUTOMATYCZNY

Sprawdź jak prosta jest praca z naszym programem i odkryj ile masz możliwości.

WBUDOWANE STRATEGIE AUTOMATYCZNE

Nasz program jest wyposażony w 10 najczęściej wykorzystywanych systemów (metod) opartych na wskaźnikach technicznych, które służą do identyfikacji aktualnego trendu na rynku (Buy lub Sell) i stanowią solidną podstawę wielu, nawet bardzo zaawansowanych, strategii inwestycyjnych. Wbudowane systemy wykorzystują zarówno średnie kroczące, oscylatory jak i inne wskaźniki techniczne oparte na aktualnej cenie dzięki czemu precyzyjnie można określić właściwy kierunek i moment otwarcia i zamknięcia zleceń.

Automatyczne otwieranie zleceń na podstawie strategii

Program otwiera jedno zlecenie w danym kierunku a po jego zamknięciu czeka na sygnał do otwarcia zlecenia w kierunku przeciwnym. Wielkość zlecenia (loty, miniloty lub mikroloty) można określić w ustawieniach konfiguracyjnych programu. Zlecenia są automatycznie otwierane w momencie kiedy obydwie metody podstawowe i filtr otwarcia wskażą identyczny kierunek (Buy lub Sell). Uwaga! Do otwarcia program sprawdza zgodność kierunków zarówno metody otwarcia jak i zamknięcia, bo inaczej otwarte zlecenie zostałoby natychmiast zamknięte.

Dodatkowe warunki automatycznego otwierania zleceń

Każdy wbudowany system (metoda) może pracować na 3 różne sposoby:

 1. Jako podstawowa metoda otwierania zleceń. Określa moment i kierunek otwieranych zleceń.
 2. Jako jedna z dwóch alternatywnych metod zamykania zleceń. Określa moment zamknięcia zleceń.
 3. Jako jeden z dwóch dodatkowych filtrów otwierania zleceń. Pozwala na zastosowanie sygnałów strategii jako dodatkowych warunków przy otwieraniu zleceń (zlecenia będą otwierane tylko wtedy kiedy podstawowa metoda otwierania i filtr/y będą wskazywały taki sam kierunek).

Sposoby otwarcia i zamknięcia zlecenia nie muszą być takie same, można stosować dowolne kombinacje dostępnych systemów, każdy z nich działa niezależnie i w zależności od potrzeb może być indywidualnie konfigurowany (np.  automat (robot) może otwierać zlecenia na podstawie przecięcia średnich kroczących i jako filtr używać oscylatora CCI a zamykać na podstawie Parabolic SAR itp).

Różne ramy czasowe (Timeframe)

Systemy działające jako podstawowe metody otwarcia i zamknięcia zależą od wykresu na którym pracują.

Systemy pracujące jako filtry otwarcia można skonfigurować do działania na innych danych czasowych (timeframe) niż metody główne:

 • Jeżeli filtr pracuje na wyższym oknie czasowym niż metody główne wtedy będzie służył jako wskaźnik tzw. "trendu wyższego rzędu" ograniczający otwieranie zleceń tylko do tych, które są zgodne z trendem, co zredukuje liczbę fałszywych sygnałów.
 • Jeżeli filtr pracuje na niższym oknie czasowym to można wykorzystać go do precyzyjnego zsynchronizowania momentu otwarcia transakcji z warunkami rynkowymi.
 • Jeżeli filtr pracuje na takim samym oknie czasowym co metody główne, wtedy można go wykorzystać jako dodatkowy wskaźnik otwarcia.

Sposoby otwarcia i zamknięcia zlecenia nie muszą być takie same, można stosować dowolne kombinacje dostępnych systemów, każdy z nich działa niezależnie i w zależności od potrzeb może być indywidualnie konfigurowany (np. automat (robot) może otwierać zlecenia na podstawie przecięcia średnich kroczących i jako filtra używać oscylatora CCI a zamykać na podstawie Parabolic SAR itp).

Automatyczne zamykanie zleceń na podstawie strategii

Zlecenia są zamykane automatycznie w momencie kiedy jedna z dwóch ustawionych strategii zamknięcia wskaże kierunek przeciwny do otwartego zlecenia. Każde zlecenie może być też niezależnie zamknięte po spełnieniu warunków ustawionych w dodatkowych opcjach zamknięcia.

Strategia automatyczna: Cross 2Ma - Przecięcie dwóch średnich kroczących

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - szybka średnia (np. 9 okresowa) przecina od dołu do góry średnią wolniejszą (np. 18 okresową).
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wolniejsza średnia (np. 18 okresowa) przecina z góry w dół średnią szybszą (np. 9 okresową).

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - szybsza średnia jest ponad wolniejszą.
 • Trend malejący - wolniejsza średnia jest ponad szybszą.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie średnich, program porównuje wartości średnich z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Cross 3Ma - Przecięcie trzech średnich kroczących

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - po ostatnim przecięciu, najwyżej jest średnia najszybsza a najniżej najwolniejsza.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - po ostatnim przecięciu, najwyżej jest średnia najwolniejsza a najniżej najszybsza.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - najwyżej jest średnia najszybsza a najniżej najwolniejsza.
 • Trend malejący - najwyżej jest średnia najwolniejsza a najniżej najszybsza.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie średnich, program porównuje wartości średnich z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

 

 

Strategia automatyczna: Cross MACD/Signal - Przecięcie MACD i Linii Sygnału

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - po ostatnim przecięciu, linia MACD jest wyżej niż linia Sygnał.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - po ostatnim przecięciu, linia Sygnału jest wyżej niż linia MACD.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - linia MACD jest wyżej niż linia Sygnału.
 • Trend malejący - linia SYGNAŁU jest wyżej niż linia MACD.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje ich wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Parabolic SAR

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik SAR, po zmianie, jest poniżej ceny.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik SAR, po zmianie, jest powyżej ceny.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik SAR jest poniżej ceny.
 • Trend malejący - wskaźnik SAR jest powyżej ceny.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Bollinger Bands - Przecięcie Wstęgi Bollingera przez cenę

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - cena "Close" przebije, od dołu, górną wstęgę Bollingera.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - cena "Close" przebije, z góry, dolną wstęgę Bollingera.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - cena "Close" jest powyżej górnej wstęgi Bollingera.
 • Trend malejący - "Close" jest poniżej dolnej wstęgi Bollingera.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: PRICE CHANNEL BREAKOUT - Wybicie z kanału cenowego

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - cena "Close" przebije swoje maximum z wybranych N okresów.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - cena "Close" przebije swoje minimum z wybranych N okresów.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - cena "Close" jest powyżej maksimum z N okresów.
 • Trend malejący - cena "Close" jest poniżej minimum z N okresów.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: RSI

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "wyprzedania".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "wykupienia".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "wyprzedania".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "wykupienia".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: CCI

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "kupna".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "sprzedaży".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "kupna".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "sprzedaży".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: STOCHASTIC

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "wyprzedania".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "wykupienia".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "wyprzedania".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "wykupienia".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

 

Strategia automatyczna: ICHIMOKU

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - nad chmurą linia Tenkan Sen przebija "w górę" linię Kijun Sen.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - pod chmurą linia Tenkan Sen przebija " w dół" linię Kijun Sen.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - nad chmurą linia Tenkan Sen jest nad linią Kijun Sen.
 • Trend malejący - pod chmurą linia Tenkan Sen jest pod linią Kijun Sen.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

 

 

 

FOREX ROBOT BUILDER - DODATKOWE OPCJE I WARUNKI

Powiększ swoje możliwości

Dodatkowe opcje i warunki

Do każdego zlecenia można skonfigurować dodatkowe opcje zamykania pozycji, które pozwalają na maksymalizację zysków i pełną kontrolę ryzyka każdego zlecenia. W programie dostępne są następujące dodatkowe opcje zamykania zleceń:

 1. TakeProfit [TP] - zlecenie zostanie zamknięte po uzyskaniu określonego zysku.
 2. StopLoss [SL] -  zlecenie zostanie zamknięte po osiągnięciu określonej straty.
 3. TrailingStop [TS] - ruchomy StopLoss (tzw. stop "kroczący") powoduje automatyczne przestawianie wartości StopLoss w ślad za korzystnym ruchem ceny. Idealnie nadaje się do maksymalizacji zysków z każdego zlecenia.
 4. BreakEven [BE] -  po osiągnięciu ustawionej wartości powoduje jednorazowe przestawienie wartości StopLoss w miejsce otwarcia transakcji co powoduje, że w najgorszym razie transakcja będzie "na zero"(tzw. obrona progu rentowności).
 5. BreakEven TrailingStop [BETS] - Jest to TrailingStop (stop "kroczący") włączany dopiero od określonego poziomu aktywacji.
 6. Zamknięcia i warunki walutowe.
 7. Zamknięcia i warunki czasowe.
 8. Spread-max.
 9. Maksymalna ilość otwartych zleceń.
 10. Zamknięcia częściowe Profit i Strata
 11. Piramidowanie zleceń.

Spread-Max

Maksymalny dopuszczalny Spread przy otwarciu zlecenia. Jeżeli bieżący Spread jest wyższy niż ustawiony limit, zlecenie nie jest otwierane (jednak może być otwarte później na aktualnym sygnale jeżeli Spread spadnie poniżej limitu).

Sposób konfiguracji:

Wartości całkowite w punktach/tikach (np. 10pkt. = 1 pips). "0" (zero) oznacza limit wyłączony.

Zamknięcia: TakeProfit [TP] i StopLoss [SL]

 • TakeProfit - zlecenie zostanie zamknięte po uzyskaniu określonego zysku w punktach.
 • StopLoss - zlecenie zostanie zamknięte po osiągnięciu określonej straty w punktach.

TakeProfit i StopLoss to idealny sposób aby zawsze szybko otwierać zlecenia z prawidłowymi wartościami TP i SL. Jeżeli wartości TakeProfit lub/i StopLoss są ustawione w programie, w przypadku ręcznego otwarcia zlecenia bez ustawionego StopLoss’a lub TakeProfit’u, program zaraz po otwarciu pozycji automatycznie je dostawi (zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu), natomiast jeżeli zlecenie otwarte ręcznie będzie miało ustawione swoje własne wartości TP i SL, program ich nie zmodyfikuje. Początkowe wartości TP i SL ustawiane “z ręki” są ważniejsze niż te w programie.

Zamknięcie TrailingStop [TS] - Stop "kroczący"

 • TrailingStop (stop “kroczący”) to doskonały sposób na stopniową redukcję ryzyka i maksymalizację zysków z otwartych pozycji.

Jeżeli cena idzie w “dobrym” kierunku to program automatycznie przesuwa StopLoss w ślad za aktualną ceną w odległości określonej przez wartość TrailingStop podaną w tikach.

Sposób konfiguracji:

Wartości całkowite ustawiane w punktach “tikach” (np. TrailingStop=100 oznacza odległość w punktach “tikach” w jakiej będzie przesuwany StopLoss danego zlecenia od aktualnej ceny rynkowej). “0” (zero) oznacza wyłączenie danej opcji.

Uwaga! Jeżeli zlecenie było otwarte bez SL, a jest ustawiona wartość TrailingStop, to przy pierwszym “korzystnym” ruchu ceny (czyli aktualna cena będzie choć o tik większa od ceny otwarcia) program automatycznie dostawi do zlecenia wartość SL=aktualna cena (ask/bid)-TrailingStop.

Zamknięcie Break-Even [BE]

 • BreakEven stanowi doskonałą ochronę pierwszych zysków i obronę progu rentowności każdego zlecenia.

Składa się z tzw. Poziomu Aktywacji i wartości nowego StopLossa. Poziom Aktywacji to nic innego jak odległość w tikach od ceny otwarcia danego zlecenia, którą konfigurujemy w polu BE Aktywacja.
Jeżeli cena pójdzie we “właściwym” kierunku, to po osiągnięciu obliczonego Poziomu Aktywacji, dane zlecenie otrzyma nowy SL, który będzie oddalony od Poziomu Aktywacji o określoną w BE StopLoss liczbę tików. Powinno to zabezpieczyć część zysków zlecenia i nie przyniesie ono już straty, co właśnie nazywa się “obroną progu rentowności”.

Przykład konfiguracji:
Otwarte jest zlecenie Buy po cenie 1.50000

Nasza konfiguracja:

BE Aktywacja=70

BE StopLoss=50

Jeżeli cena pójdzie w górę i osiągnie Poziom Aktywacji=1.50070 (cena otwarcia zlecenia + BE Aktywacja) to

SL danego zlecenia zostanie przestawiony na SL=1.50020 (Poziom Aktywacji – BE StopLoss).

Uwaga! Jeżeli wartości BE Aktywacja i BE StopLoss będą takie same to nowy StopLoss zlecenia będzie równy cenie otwarcia danego zlecenia.

 

Zamknięce BreakEven TrailingStop [BETS]

Podobnie jak BreakEven, BreakEven TrailingStop składa się z tzw. Poziomu Aktywacji i wartości nowego StopLossa, z tą różnicą, że BETS po osiągnięciu Poziomu Aktywacji będzie zmieniał SL w ślad za zmianą ceny.

Tak jak w przypadku BreakEven, tutaj także konfigurujemy odległość Poziomu Aktywacji od ceny otwarcia zlecenia za pomocą parametru BETS Aktywacja, natomiast odległość nowego SL od bieżącej ceny za pomocą BETS StopLoss.
Program oferuje aż dwa niezależne zamknięcia BreakEven TrailingStop, które doskonale nadają się do maksymalizacji zysków z poszczególnych transakcji.

 

Zamknięcia walutowe: BreakEven walutowy [BEC]

 • BreakEven walutowy działa podobnie jak BreakEven Punktowy (pips) - czyli - po osiągnięciu przez dane zlecenie zysku (w walucie rachunku) ustawionego w pozycji "Zysk w walucie aktywujący BreakEven (np. 20)", StopLoss (SL)  zlecenia zostaje przestawiony na cenę otwarcia zlecenia, tym samym zabezpieczając zlecenie przed stratami.

Zamknięcia walutowe: Profit-Order i Loss-Order

 • Profit-Order i Loss-Order to rodzaj zamknięć TakeProfit i StopLoss określanych w walucie rachunku zamiast w tikach (punktach).

Jeżeli zysk danego zlecenia, pomniejszony o koszty prowizji i koszty Swap, będzie większy od Profit-Order lub mniejszy od Loss-Order to to zlecenie zostanie zamknięte. Opcja jest bardzo przydatna do szybkiej konfiguracji wartości StopLoss i TakeProfit bez konieczności ich ciągłego przeliczania na punkty “tiki”- eliminuje ryzyko pomyłek i strat – zawsze wiesz ile zarobisz i kontrolujesz ile możesz stracić.

Zamknięcia te występują w następujących wariantach:

 • [All orders close]  - zliczające wszystkie otwarte zlecenia (niezależnie od strategii, ręczne itd.)
 • [Symbol]  - zliczające otwarte zlecenia wg. danego Symbolu (np. EURUSD) -  - np. różne strategie (różne ustawienia, różne Id)  ten sam symbol
 • [EA's Id]   - zliczające otwarte zlecenia wg. identyfikatora strategii (EA's Id) - np. różne symbole ta sama strategia
 • [Symbol, EA's Id]  - zliczające otwarte zlecenia wg. Symbolu i Identyfikatora strategii (EA's Id)

 

Sposób konfiguracji:

 • Wartości dodatnie dla Profit-Order (określające zakładany zysk zlecenia np. 100.67) i ujemne dla Loss-Order (określające stratę np. -58.89).

Warunki walutowe: Profit-Target i Loss-Max

Funkcje te zliczają już zamknięte zlecenia i działają następująco:

 • Profit-Target - blokuje otwieranie dalszych zleceń po osiągnięciu docelowego zysku.
 • Loss-Max - blokuje otwieranie dalszych zleceń po osiągnięciu określonej straty.

Wszystkie nadal otwarte zlecenia są dalej pilnowane i zamykane.

Warunki te występują w wariantach:

 • [All orders]  - zliczające wszystkie zamknięte zlecenia (niezależnie od strategii, ręczne itd.)
 • [Symbol]  - zliczające zamknięte zlecenia wg. danego Symbolu (np. EURUSD) -  - np. różne strategie (różne ustawienia, różne Id)  ten sam symbol
 • [EA's Id]   - zliczające zamknięte zlecenia wg. identyfikatora strategii (EA's Id) - np. różne symbole ta sama strategia
 • [Symbol, EA's Id]  - zliczające zamknięte zlecenia wg. Symbolu i Identyfikatora strategii (EA's Id)

Sposób konfiguracji:

Wartości dodatnie dla Profit-Target (określające zakładany zysk np. 100.67) i ujemne dla Loss-Max (określające stratę np. -28.89).

Opcje Czasowe: Codzienne godziny otwierania zleceń

Pozwala na określenie codziennego czasu otwierania zleceń od, do. Poza tym czasem nowe zlecenia nie są otwierane jednak, wszystkie już otwarte zlecenia  są nadal pilnowane i zamykane.

Sposób konfiguracji:

 • Czas rozpoczęcia - początek okresu otwierania zleceń w formacie "hh:mm" (np. "08:30")
 • Czas zakończenia - koniec okresu otwierania zleceń w formacie "hh:mm" (np. "21:45")

 

 

Opcje Czasowe: Codzienne godziny zawieszenia otwierania zleceń

Pozwala na określenie czasu w którym otwieranie nowych zleceń będzie wstrzymane od, do. W tym czasie nowe zlecenia nie są otwierane jednak, wszystkie już otwarte zlecenia  są nadal pilnowane i zamykane.

Sposób konfiguracji:

 • Czas rozpoczęcia - początek okresu zawieszenia otwierania zleceń w formacie "hh:mm" (np. "08:30")
 • Czas zakończenia - koniec okresu zawieszenia otwierania zleceń w formacie "hh:mm" (np. "21:45")

 

 

Opcje czasowe: Codzienne zamykanie wszystkich zleceń o danej godzinie

 • Time-Orders-Close - automatycznie zamyka wszystkie zlecenia otwarte przez program o określonej godzinie.

Przydatne jeżeli nie chcesz zostawiać otwartych zleceń po określonej godzinie np. ze względu na zamknięcie rynków, małą zmienność w nocy lub w obawie przed zbyt dużymi ruchami podczas danych makro.

Uwaga: Jeżeli w programie w konfiguracji otwarcia (Krok 1) wybrałeś "Ręczne otwieranie zleceń" to program zamknie wszystkie zlecenia dla danego symbolu.

Sposób konfiguracji:

 • Czas zamknięcia zleceń - Wartości całkowite w formacie "hh:mm" (np. “22:30” ).

Opcja: Zamykanie częściowe Profit

 • Zamykanie częściowe Profit - działa następująco: po osiągnięciu przez dane zlecenie zysku w walucie ustawionego w "Zysk w walucie aktywujący zamknięcie (np. 10.50)", zostaje zamknięta taka część danego zlecenia, jak została określona w pozycji "Procent zmniejszenia pozycji (lotów) (np. 0.5=50%)" - czyli w tym przykładzie przy ustawieniu 0.5 - połowa zlecenia zostanie zamknięta. Natomiast reszta, która zostanie, jeżeli osiągnie ustawiony profit to ponownie zostanie zamknięta częściowo itd. Aż do momentu kiedy pozostałej części nie można już podzielić (bo np. lot =0.01), wtedy zlecenie zostaje na rynku. Dlatego żeby zlecenie zostało całkowicie zamknięte trzeba je połączyć z TakeProfit, StopLoss lub jakimś rodzajem zamknięcia dodatkowego (np. BETS).

Opcja: Zamykanie częściowe Strata

 • Zamykanie częściowe Strata - działa następująco: po osiągnięciu przez dane zlecenie straty w walucie ustawionego w "Strata w walucie aktywująca zamknięcie", zostaje zamknięta taka część danego zlecenia, jak została określona w pozycji "Procent zmniejszenia pozycji (lotów) (np. 0.5=50%)" - czyli w tym przykładzie przy ustawieniu 0.5 - połowa zlecenia zostanie zamknięta. Natomiast reszta, która zostanie, jeżeli osiągnie ustawioną stratę to ponownie zostanie zamknięta częściowo itd. Aż do momentu kiedy pozostałej części nie można już podzielić (bo np. lot =0.01), wtedy zlecenie zostaje na rynku. Dlatego żeby zlecenie zostało całkowicie zamknięte trzeba je połączyć z TakeProfit, StopLoss lub jakimś rodzajem zamknięcia dodatkowego (np. BETS).

Opcja: Piramidowanie Profit

 • Piramidowanie Profit - działa tak, że pozycja po osiągnięciu zysku ustawionego w "Zysk w walucie aktywujący piramidowanie (np. 10.50)", zostanie (jednorazowo) procentowo zwiększona tzn. otwarta zostanie nowa pozycja z lotem o wartości ustawionej w "Procent zwiększenia pozycji (lotów) (np. 0.1=10%)" - uwaga: ta pozycja po osiągnięciu danego zysku też będzie zwiększona!

One-Button-Close

W tym samym oknie wykresu znajduje się duże czerwone pole z napisem ” Close All Orders“. Jest to przycisk, po którego naciśnięciu nastąpi zamknięcie wszystkich zleceń danego Symbolu na którym pracuje strategia (np. EURUSD). Jest to nasz nowy system błyskawicznego zamykania zleceń “One Button Close”, przydatny szczególnie w awaryjnych sytuacjach kiedy liczą się sekundy.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? A może znalazłeś jakiś błąd?
Napisz do nas.

NAPISZ DO NAS

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu z nami.

Wypełnij poniższy formularz lub wyślij maila bezpośrednio na adres: biuro@TradeRobot.pl

Chcesz porozmawiać z doradcą? Zadzwoń +48 (32) 202 13 53  lub wyślij nam swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie!

TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close