FORGOT YOUR DETAILS?

Lista możliwości programu Forex Robot Builder 3.0 Professional

# Nazwa funkcji
Forex Robot Builder 3.0 Professional
1 Waluty, Indeksy, Towary, Akcje
Tak
2 Loty, min-Loty, mikro-Loty
Tak
3 Opcje binarne
Tak
4 Wbudowane strategie automatyczne:
9
  Cross2MA - Przecięcie dwóch średnich kroczących
Tak
  Cross 3MA - Przecięcie trzech średnich kroczących
Tak
  Cross MACD/Signal - Przecięcie MACD i Linii Sygnału
Tak
  Parabolic SAR
Tak
  Bollinger Bands - Przecięcie wstęgi Bollingera przez cenę
Tak
  Price Channel Breakout - Wybicie z kanału cenowego
Tak
  RSI
Tak
  CCI
Tak
  Stochastic
Tak
5 Automatyczne otwieranie zleceń na podstawie strategii
Tak
  Dodatkowe warunki automatycznego otwierania zleceń
2
  Jednoczesna praca na różnych ramach czasowych (Timeframe)
Tak
  Zlecenia zgodne z trendem
Tak
  Zlecenia przeciwne do trendu
Tak
  Rodzaje otwieranych zleceń
3
    Rynkowe (Buy/Sell)
Tak
    Oczekujące (Buy Stop/Sell Stop)
Tak
    Oczekujące (Buy Limit/Sell Limit)
Tak
6 Automatyczne zamykanie zleceń na podstawie strategii
Tak
7 Zamykanie zleceń otwartych ręcznie
Tak
8 Dodatkowe opcje zamykania zleceń:
15
  TakeProfit i StopLoss
Tak
  TrailingStop (stop "kroczący")
Tak
  BreakEven StopLoss (BE)
Tak
  BreakEven TrailingStop (BETS)
2
  Zamknięcia walutowe: Profit-Close i Loss-Close
Tak
  Zamknięcia walutowe: Symbol-Profit-Close i Symbol-Loss-Close
Tak
  Zamknięcia walutowe: All-Profit-Close i All-Loss-Close
Tak
  Zamknięcie czasowe: After-Time-Loss-Close
Tak
  Zamknięcie czasowe: Time-Symbol-Close
Tak
  Przycisk: One-Button-Close
Tak
KUP TERAZ !

Instalacja programu Forex Robot Builder

Zobacz jak szybka i łatwa jest instalacja programu.

Instalacja programu

Forex Robot Builder 3.0  instaluje się tak, jak zwykłą strategię automatyczną (Expert Advisor) w programie MetaTrader 4 (MT) dla Forex. Przekopiuj plik programu (z rozszerzeniem .ex4) do katalogu 'Experts' Twojej plaformy Metatrader4 (w górnym 'Menu' programu Metatrader 4 naciśnij 'Plik' -> wybierz opcję 'Otwórz Folder Danych' -> w oknie, które się otworzy, wybierz katalog 'MQL4' -> a następnie katalog 'Experts' i zapisz w nim otrzymany plik).

Instalacja pliku licencji

Do uruchomienia programu Forex Robot Builder 3.0 Professional trzeba zainstalować jeszcze plik licencji. Przekopiuj otrzymany od nas plik licencji (z rozszerzeniem  .txt), do katalogu 'Files' Twojej platformy Metatrader4 (w górnym 'Menu' programu Metatrader 4 naciśnij 'Plik' -> wybierz opcję 'Otwórz Folder Danych' -> w oknie, które się otworzy, wybierz katalog 'MQL4' -> a następnie katalog 'Files' i zapisz w nim otrzymany plik. Gotowe).

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Po prawidłowym zainstalowaniu programu Forex Robot Builder 3.0, jest on gotowy do pracy. Żeby go uruchomić wystarczy umieścić go na interesującym nas wykresie. Program może pracować zarówno na dowolnym wykresie dostępnym na platformie Metatrader 4 (walutach, towarach i indeksach) jak i na dowolnym przedziale czasowym (timeframe).

PRZYKŁAD DZIAŁANIA PROGRAMU

Video pokazujące sposób działania programu Forex Robot Builder.

Konfiguracja programu Forex Robot Builder

Sprawdź jak prosta jest praca z programem i odkryj ile masz możliwości konfiguracji.

WBUDOWANE STRATEGIE AUTOMATYCZNE

Nasz program jest wyposażony w 9 najczęściej wykorzystywanych systemów (metod) opartych na wskaźnikach technicznych, które służą do identyfikacji aktualnego trendu na rynku (Buy lub Sell) i stanowią solidną podstawę wielu, nawet bardzo zaawansowanych, strategii inwestycyjnych. Wbudowane systemy wykorzystują zarówno średnie kroczące, oscylatory jak i inne wskaźniki techniczne oparte na aktualnej cenie dzięki czemu precyzyjnie można określić właściwy kierunek i moment otwarcia i zamknięcia zleceń.

Strategia automatyczna: Cross 2Ma - Przecięcie dwóch średnich kroczących

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - szybka średnia (np. 9 okresowa) przecina od dołu do góry średnią wolniejszą (np. 18 okresową).
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wolniejsza średnia (np. 18 okresowa) przecina z góry w dół średnią szybszą (np. 9 okresową).

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - szybsza średnia jest ponad wolniejszą.
 • Trend malejący - wolniejsza średnia jest ponad szybszą.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie średnich, program porównuje wartości średnich z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Cross 3Ma - Przecięcie trzech średnich kroczących

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - po ostatnim przecięciu, najwyżej jest średnia najszybsza a najniżej najwolniejsza.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - po ostatnim przecięciu, najwyżej jest średnia najwolniejsza a najniżej najszybsza.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - najwyżej jest średnia najszybsza a najniżej najwolniejsza.
 • Trend malejący - najwyżej jest średnia najwolniejsza a najniżej najszybsza.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie średnich, program porównuje wartości średnich z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

 

 

Strategia automatyczna: Cross MACD/Signal - Przecięcie MACD i Linii Sygnału

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - po ostatnim przecięciu, linia MACD jest wyżej niż linia Sygnał.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - po ostatnim przecięciu, linia Sygnału jest wyżej niż linia MACD.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - linia MACD jest wyżej niż linia Sygnału.
 • Trend malejący - linia SYGNAŁU jest wyżej niż linia MACD.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje ich wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartością z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Parabolic SAR

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik SAR, po zmianie, jest poniżej ceny.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik SAR, po zmianie, jest powyżej ceny.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik SAR jest poniżej ceny.
 • Trend malejący - wskaźnik SAR jest powyżej ceny.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: Bollinger Bands - Przecięcie Wstęgi Bollingera przez cenę

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - cena "Close" przebije, od dołu, górną wstęgę Bollingera.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - cena "Close" przebije, z góry, dolną wstęgę Bollingera.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - cena "Close" jest powyżej górnej wstęgi Bollingera.
 • Trend malejący - "Close" jest poniżej dolnej wstęgi Bollingera.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: PRICE CHANNEL BREAKOUT - Wybicie z kanału cenowego

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - cena "Close" przebije swoje maximum z wybranych N okresów.
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - cena "Close" przebije swoje minimum z wybranych N okresów.

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - cena "Close" jest powyżej maksimum z N okresów.
 • Trend malejący - cena "Close" jest poniżej minimum z N okresów.

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: RSI

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "wyprzedania".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "wykupienia".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "wyprzedania".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "wykupienia".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: CCI

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "kupna".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "sprzedaży".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "kupna".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "sprzedaży".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

Strategia automatyczna: STOCHASTIC

Automatyczne otwieranie i zamykanie zleceń:

 • Otwarcie zlecenia BUY  i zamknięcie SELL - wskaźnik od dołu przebije poziom "wyprzedania".
 • Otwarcie zlecenia SELL i zamknięcie BUY - wskaźnik z góry przebije poziom "wykupienia".

Strategia jako wskaźnik trendu:

 • Trend rosnący - wskaźnik powyżej poziomu "wyprzedania".
 • Trend malejący - wskaźnik poniżej poziomu "wykupienia".

Uwaga: Aby określić czy nastąpiło przecięcie, program porównuje wartości z przed dwóch okresów (dwie świece do tyłu) z wartościami z poprzedniego okresu (świeca do tyłu) oraz dodatkowo sprawdza czy w obecnym okresie (bieżąca świeca) warunek dalej jest spełniony. Dzięki czemu znacząco redukowana jest liczba fałszywych sygnałów.

 

Automatyczne otwieranie zleceń na podstawie strategii

Program otwiera jedno zlecenie w danym kierunku a po jego zamknięciu czeka na sygnał do otwarcia zlecenia w kierunku przeciwnym. Wielkość zlecenia (loty, miniloty lub mikroloty) można określić w ustawieniach konfiguracyjnych programu. Zlecenia są automatycznie otwierane w momencie kiedy obydwie metody podstawowe i filtr otwarcia wskażą identyczny kierunek (Buy lub Sell). Uwaga! Do otwarcia program sprawdza zgodność kierunków zarówno metody otwarcia jak i zamknięcia, bo inaczej otwarte zlecenie zostałoby natychmiast zamknięte.

Dodatkowe warunki automatycznego otwierania zleceń

Każdy wbudowany system (metoda) może pracować na 3 różne sposoby:

 1. Jako podstawowa metoda otwierania zleceń. Określa moment i kierunek otwieranych zleceń.
 2. Jako podstawowa metoda zamykania zleceń. Określa moment zamknięcia określonych zleceń.
 3. Jako dodatkowy filtr otwierania zleceń. Pozwala na zastosowanie dodatkowego systemu jako warunku przy otwieraniu zleceń (zlecenia będą otwierane tylko wtedy kiedy podstawowa metoda otwierania i filtr będą wskazywały taki sam kierunek).

Sposoby otwarcia i zamknięcia zlecenia nie muszą być takie same, można stosować dowolne kombinacje dostępnych systemów, każdy z nich działa niezależnie i w zależności od potrzeb może być indywidualnie konfigurowany (np.  automat (robot) może otwierać zlecenia na podstawie przecięcia średnich kroczących i jako filtr używać oscylatora CCI a zamykać na podstawie Parabolic SAR itp).

Różne ramy czasowe (Timeframe)

Systemy działające jako podstawowe metody otwarcia i zamknięcia zależą od wykresu na którym pracują.

Systemy pracujące jako filtry otwarcia można skonfigurować do działania na innych danych czasowych (timeframe) niż metody główne:

 • Jeżeli filtr pracuje na wyższym oknie czasowym niż metody główne wtedy będzie służył jako wskaźnik tzw. "trendu wyższego rzędu" ograniczający otwieranie zleceń tylko do tych, które są zgodne z trendem, co zredukuje liczbę fałszywych sygnałów.
 • Jeżeli filtr pracuje na niższym oknie czasowym to można wykorzystać go do precyzyjnego zsynchronizowania momentu otwarcia transakcji z warunkami rynkowymi.
 • Jeżeli filtr pracuje na takim samym oknie czasowym co metody główne, wtedy można go wykorzystać jako dodatkowy wskaźnik otwarcia.

Sposoby otwarcia i zamknięcia zlecenia nie muszą być takie same, można stosować dowolne kombinacje dostępnych systemów, każdy z nich działa niezależnie i w zależności od potrzeb może być indywidualnie konfigurowany (np. automat (robot) może otwierać zlecenia na podstawie przecięcia średnich kroczących i jako filtra używać oscylatora CCI a zamykać na podstawie Parabolic SAR itp).

Automatyczne zamykanie zleceń na podstawie strategii

Zlecenia są zamykane automatycznie w momencie kiedy podstawowa strategia zamknięcia wskaże kierunek przeciwny do otwartego zlecenia. Każde zlecenie może być też niezależnie zamknięte po spełnieniu warunków ustawionych w dodatkowych opcjach zamknięcia.

Dodatkowe opcje zamykania zleceń

Do każdego zlecenia można skonfigurować dodatkowe opcje zamykania pozycji, które pozwalają na maksymalizację zysków i pełną kontrolę ryzyka każdego zlecenia. W programie dostępne są następujące dodatkowe opcje zamykania zleceń:

 1. TakeProfit - zlecenie zostanie zamknięte po uzyskaniu określonego zysku.
 2. StopLoss -  zlecenie zostanie zamknięte po osiągnięciu określonej straty.
 3. TrailingStop - ruchomy StopLoss (tzw. stop "kroczący") powoduje automatyczne przestawianie wartości StopLoss w ślad za korzystnym ruchem ceny. Idealnie nadaje się do maksymalizacji zysków z każdego zlecenia.
 4. BreakEven -  po osiągnięciu ustawionej wartości powoduje jednorazowe przestawienie wartości StopLoss w miejsce otwarcia transakcji co powoduje, że w najgorszym razie transakcja będzie "na zero"(tzw. obrona progu rentowności).
 5. BreakEven TrailingStop - Jest to TrailingStop (stop "kroczący") włączany dopiero od określonego poziomu aktywacji.
 6. Zamknięcia czasowe.
 7. Zamknięcia walutowe.

Zamknięcie Take-Profit (TP)

 • TakeProfit i StopLoss to idealny sposób aby zawsze szybko otwierać zlecenia z prawidłowymi wartościami TP i SL.

Jeżeli wartości TakeProfit (TP) lub/i StopLoss (SL) są ustawione w programie, w przypadku ręcznego otwarcia zlecenia bez ustawionego StopLoss’a lub TakeProfit’u, program zaraz po otwarciu pozycji automatycznie je dostawi (zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu), natomiast jeżeli zlecenie otwarte ręcznie będzie miało ustawione swoje własne wartości TP i SL, program ich nie zmodyfikuje. Początkowe wartości TP i SL ustawiane “z ręki” są ważniejsze niż te w programie.

Zamknięcie Stop-Loss (SL)

 • TakeProfit i StopLoss to idealny sposób aby zawsze szybko otwierać zlecenia z prawidłowymi wartościami TP i SL.

Jeżeli wartości TakeProfit (TP) lub/i StopLoss (SL) są ustawione w programie, w przypadku ręcznego otwarcia zlecenia bez ustawionego StopLoss’a lub TakeProfit’u, program zaraz po otwarciu pozycji automatycznie je dostawi (zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu), natomiast jeżeli zlecenie otwarte ręcznie będzie miało ustawione swoje własne wartości TP i SL, program ich nie zmodyfikuje. Początkowe wartości TP i SL ustawiane “z ręki” są ważniejsze niż te w programie.

Zamknięcie Trailing-Stop (TS) - Stop "kroczący"

 • TrailingStop (stop “kroczący”) to doskonały sposób na stopniową redukcję ryzyka i maksymalizację zysków z otwartych pozycji.

Jeżeli cena idzie w “dobrym” kierunku to program automatycznie przesuwa StopLoss w ślad za aktualną ceną w odległości określonej przez wartość TrailingStop podaną w tikach.

Sposób konfiguracji:

Wartości całkowite ustawiane w punktach “tikach” (np. TrailingStop=100 oznacza odległość w punktach “tikach” w jakiej będzie przesuwany StopLoss danego zlecenia od aktualnej ceny rynkowej). “0” (zero) oznacza wyłączenie danej opcji.

Uwaga! Jeżeli zlecenie było otwarte bez SL, a jest ustawiona wartość TrailingStop, to przy pierwszym “korzystnym” ruchu ceny (czyli aktualna cena będzie choć o tik większa od ceny otwarcia) program automatycznie dostawi do zlecenia wartość SL=aktualna cena (ask/bid)-TrailingStop.

Zamknięcia walutowe Profit-Close (PC) i Loss-Close (LC)

 • Profit Close i Loss Close to rodzaj zamknięć TakeProfit i StopLoss określanych w walucie rachunku zamiast w tikach (punktach).
 • Jeżeli zysk danego zlecenia, pomniejszony o koszty prowizji i koszty Swap, będzie większy od Profit Close lub mniejszy od Loss Close to to zlecenie zostanie zamknięte. Opcja jest bardzo przydatna do szybkiej konfiguracji wartości StopLoss i TakeProfit bez konieczności ich ciągłego przeliczania na punkty “tiki”- eliminuje ryzyko pomyłek i strat – zawsze wiesz ile zarobisz i kontrolujesz ile możesz stracić.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości dodatnie dla ProfitClose (określające zakładany zysk zlecenia np. 100.67) i ujemne dla LossClose (określające stratę np. -58.89).

  Zamknięcia walutowe: Symbol-Profit-Close (SPC) i Symbol-Loss-Close (SLC)

  • Profit Symbol Close Loss Symbol Close działają analogicznie jak powyższe Profit Close i Loss Close, z tą różnicą, że sumowane są zyski wszystkich zleceń dla danego symbolu (muszą być co najmniej 2 zlecenia !).

  Jeżeli ich suma jest wyższa (zysk) od Profit Symbol Close lub mniejsza (strata) od Loss Symbol Close to wszystkie zlecenia danego symbolu są zamykane. To rozwiązanie przydatne jest kiedy otwierasz po kilka pozycji na różnych rynkach i ciężko Ci się zorientować, na których rynkach zarabiasz a na których straty przekroczyły zakładany poziom.
  Sposób konfiguracji:

  Wartości dodatnie dla ProfitClose (określające zakładany zysk zlecenia np. 100.67) i ujemne dla LossClose (określające stratę np. -58.89).

  Zamknięcia walutowe: All-Profit-Close (APC) i All-Loss-Close (ALC)

 • Profit All Close Loss All Close działa tak samo jak Profit Symbol Close i Loss Symbol Close tylko sumowane razem są wszystkie otwarte zlecenia (np. EURUSD, OIL, DAX itd.).
 • Jeżeli warunki są spełnione to zamykane są wszystkie otwarte zlecenia niezależnie od symbolu, na którym pracuje strategia. To rozwiązanie może być bardzo przydatne do hedgingu na wielu instrumentach.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości dodatnie dla ProfitClose (określające zakładany zysk zlecenia np. 100.67) i ujemne dla LossClose (określające stratę np. -58.89).

  Zamknięcie czasowe: After-Time-Profit-Close (ATPC)

  • After Time Loss Close to zamykanie stratnych zleceń po upływie określonego czasu.

  Program sprawdza ile minut upłynęło od czasu otwarcia zlecenia i jeżeli zlecenie po tym czasie nie przynosi zysku to zostaje zamknięte. Taka opcja pozwala przekonać się czy Twoja decyzja o otwarciu danego zlecenia była słuszna. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że “dobre” zlecenia powinny przynosić zysk praktycznie od razu, a długie czekanie na ewentualne profity to niepotrzebne blokowanie depozytu, który może być wykorzystany do otwarcia lepszego zlecenia. Idealnie nadaje się do uzupełnienia “tradycyjnych” sposobów zamykania jak SL i TP lub BreakEven itp.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości całkowite w minutach liczonych od czasu otwarcia zlecenia (np. “00:10” oznacza 10 minut ).

  Zamknięcie czasowe: After-Time-Loss-Close (ATLC)

  • After Time Loss Close to zamykanie stratnych zleceń po upływie określonego czasu.

  Program sprawdza ile minut upłynęło od czasu otwarcia zlecenia i jeżeli zlecenie po tym czasie nie przynosi zysku to zostaje zamknięte. Taka opcja pozwala przekonać się czy Twoja decyzja o otwarciu danego zlecenia była słuszna. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że “dobre” zlecenia powinny przynosić zysk praktycznie od razu, a długie czekanie na ewentualne profity to niepotrzebne blokowanie depozytu, który może być wykorzystany do otwarcia lepszego zlecenia. Idealnie nadaje się do uzupełnienia “tradycyjnych” sposobów zamykania jak SL i TP lub BreakEven itp.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości całkowite w minutach liczonych od czasu otwarcia zlecenia (np. “00:10” oznacza 10 minut ).

  Zamknięcia czasowe: Time-Symbol-Close (TSC)

  • TimeSymbolClose - automatycznie zamyka wszystkie zlecenia dla danego Symbolu o określonej godzinie.

  Przydatne jeżeli nie chcesz zostawiać otwartych zleceń po określonej godzinie np. ze względu na zamknięcie rynków, małą zmienność w nocy lub w obawie przed zbyt dużymi ruchami podczas danych makro.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości całkowite w formacie godzina:minuty (np. “22:30” ).

  Zamknięcia czasowe: Time-All-Close (TAC)

  • TimeAllClose - automatycznie zamyka wszystkie otwarte zlecenia o określonej godzinie.

  Przydatne jeżeli nie chcesz zostawiać otwartych zleceń po określonej godzinie np. ze względu na zamknięcie rynków, małą zmienność w nocy lub w obawie przed zbyt dużymi ruchami podczas danych makro.

  Sposób konfiguracji:

  Wartości całkowite w formacie godzina:minuty (np. “22:30” ).

  Spread-Stop

   

  Sposób konfiguracji:

   

  One-Button-Close

  W tym samym oknie wykresu znajduje się duże czerwone pole z napisem ” Close All Orders“. Jest to przycisk, po którego naciśnięciu nastąpi zamknięcie wszystkich zleceń danego Symbolu na którym pracuje strategia (np. EURUSD). Jest to nasz nowy system błyskawicznego zamykania zleceń “One Button Close”, przydatny szczególnie w awaryjnych sytuacjach kiedy liczą się sekundy.

  Zamknięcie Break-Even (BE)

  • BreakEven stanowi doskonałą ochronę pierwszych zysków i obronę progu rentowności każdego zlecenia.

  Składa się z tzw. Poziomu Aktywacji i wartości nowego StopLossa. Poziom Aktywacji to nic innego jak odległość w tikach od ceny otwarcia danego zlecenia, którą konfigurujemy w polu BE[Aktywacja].
  Jeżeli cena pójdzie we “właściwym” kierunku, to po osiągnięciu obliczonego Poziomu Aktywacji, dane zlecenie otrzyma nowy SL, który będzie oddalony od Poziomu Aktywacji o określoną w BE[StopLoss] liczbę tików. Powinno to zabezpieczyć część zysków zlecenia i nie przyniesie ono już straty, co właśnie nazywa się “obroną progu rentowności”.

  Przykład konfiguracji:
  Otwarte jest zlecenie Buy po cenie 1.50000

  Nasza konfiguracja:

  BE[Aktywacja]=70

  BE[StopLoss]=50

  Jeżeli cena pójdzie w górę i osiągnie Poziom Aktywacji=1.50070 (cena otwarcia zlecenia+BE[Aktywacja]) to

  SL danego zlecenia zostanie przestawiony na SL=1.50020 (Poziom Aktywacji – BE[StopLoss]).

  Uwaga! Jeżeli wartości BreakEven[Aktywacja] i BreakEven[StopLoss] będą takie same to nowy StopLoss zlecenia będzie równy cenie otwarcia danego zlecenia.

   

  Zamknięce Break-Even Trailing-Stop (BETS)

  Podobnie jak BreakEven, BreakEven TrailingStop składa się z tzw. Poziomu Aktywacji i wartości nowego StopLossa, z tą różnicą, że BETS po osiągnięciu Poziomu Aktywacji będzie zmieniał SL w ślad za zmianą ceny.

  Tak jak w przypadku BreakEven, tutaj także konfigurujemy odległość Poziomu Aktywacji od ceny otwarcia zlecenia za pomocą parametru BETS[Aktywacja], natomiast odległość nowego SL od bieżącej ceny za pomocą BETS[StopLoss].
  Program oferuje aż dwa niezależne zamknięcia BreakEven TrailingStop, które doskonale nadają się do maksymalizacji zysków z poszczególnych transakcji.

   

  TO KTÓRĄ WERSJĘ WYBIERASZ?

  • LICENCJA 30 DNI
  • 69,00
   per 30 DNI
  • Program Forex Robot Builder 3.0 Professional
  • Dla platformy Metatrader4: Windows/Mac
  • Licencja 30 dni
  • Wersja do pobrania
  • Bezpłatna aktualizacja w czasie trwania licencji
  • NO-LIMIT
  • ???
   per -
  • Program Forex Robot Builder 3.0 Professional
  • Dla platformy Metatrader4: Windows/Mac
  • Licencja bez ograniczeń czasowych
  • Wersja do pobrania
  • Dożywotnia bezpłatna aktualizacja
  • CUSTOM
  • ???
   per
  • Potrzebujesz innych opcji?
  • Masz własne pomysły?
  • Stworzymy automat specjalnie dla Ciebie!

  Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?
  Napisz do nas. Z chęcią udzielimy każdej informacji.

  DLACZEGO
  WARTO?

  BEZPIECZNE ZAKUPY

  WYGODNE I BEZPIECZNE ZAKUPY GWARANTUJĄ PAYPAL i DOTPAY

  OBSŁUGA KLIENTA

  WSPARCIE TECHNICZNE i MERYTORYCZNE

  GWARANCJA

  GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY I JAKOŚCI

  NAPISZ DO NAS

  Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu z nami.

  Wypełnij poniższy formularz lub wyślij maila bezpośrednio na adres: biuro@TradeRobot.pl

  Chcesz porozmawiać z doradcą? Zadzwoń +48 (32) 746 57 77 lub wyślij nam swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie!

  TOP

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close